Cố ý đạt 0 điểm đại học để phản đối ᴄáᴄ kỳ thi, cô ɡáı ôm hận cả ᵭờı vì ᵭáпҺ ᴍấт tương lɑı

Add Comment