Chú không uống… là chú méo nể anh!

Chú không uống là chú đéo nể anh! Chú không uống thì về núp váy vợ đi! Chú không uống thì coi như không có anh em đéo gì nữa! Chú không...

Chú không uống… là chú đéo nể anh!

Chú không uống là chú đéo nể anh! Chú không uống thì về núp váy vợ đi! Chú không uống thì coi như không có anh em đéo gì nữa! Chú không...

Đôi khi phải chấp nhận quên đi vài người không thuộc về tương lai của mình

Trước tiên, muốn có hạnh phúc thật sự thì hãy buông bỏ những hạnh phúc quá cao sang. Dĩ nhiên trong nỗ lực, chúng ta phải nhón chân, với tay nhưng đừng...