Thầm thích một người, cảm giác thế nào?

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng từng có lúc thầm thương trộm nhớ một người nào đó. Thế nhưng, có khi nào bạn nghĩ lại những hành động của mình lúc...

Thương một người còn vấn vương tình cũ

Thương một người còn thương người cũ. Lạ đời thật, nhưng em lại có cảm giác em chính là người thứ ba xen vào mối tình ‘khắc cốt ghi tâm’ của một...

Những điều thô nhưng thật trong tình bạn

1. Mức chi tiêu, quan niệm về giá trị đồng tiền khác nhau, tốt nhất đừng cùng đi chơi. 2. Tình yêu hay tình bạn cũng chẳng nhét nổi người thứ ba....