Ai cũng sẽ cần có một ngày được sống và buồn như thế…

Có những sáng thức giấc, chúng ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chúng ta căm ghét ánh nắng đang nhảy nhót ngoài cửa sổ. Chúng ta khó chịu với tiếng người...

Có những ngày như thế, ngay cả thở cũng làm ta thấy mệt mỏi

Có những ngày cảm thấy trống rỗng chênh vênh, chỉ muốn nằm lì một chỗ chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Người ta...