Càng chịch nhiều thì càng giúp giảm béo nhanh

Có 1 sự thật là càng make love đều đặn thì càng giúp giảm béo, càng giảm béo thì body càng đẹp và càng được make love, và body lại càng đẹp…...

Đàn ông, yêu muốn chịch… mà không yêu cũng muốn chịch

Người ta nói đàn bà “dâm” hơn đàn ông, nhưng vì sao đàn bà không ngoại tình nhiều như đàn ông? Đối với đàn ông… Yêu cũng muốn chịch! Không yêu nhưng có cơ...