Đời người ngắn ngủi, duyên tốt hay xấu thì đều nên trân quý…

Một người trưởng thành hay chưa không phải được quyết định ở việc tuổi nhiều hay ít mà là được quyết định bởi tâm tính của người ấy. Sự trưởng thành, sự...

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người

Những thứ vào miệng không đọc, những thứ tuôn ra từ miệng mới độc. Có những người cả đời chẳng bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức, thế nhưng những lời nói không...