Có phải Facebook khiến người ta khó quên người yêu cũ? 

Có khi nào bạn cảm thấy tình yêu thời Facebook khiến chúng ta “vật vã” hơn sau khi chia tay? Đã nhủ lòng sẽ cố quên đi, vậy mà Facebook vẫn không...

Công khai tình yêu trên Facebook, tại sao không chứ?

Tôi thích yêu theo kiểu của những người trưởng thành. Nghĩa là không cần công khai rình rang, không cần ngày ngày qua lại Facebook cá nhân của người yêu mà thả...

Làm gì để sống không phụ thuộc vào “phây búc”

Sau những ngày Tắc Biên, Tắc Phây em xin chia sẻ chút kinh nghiệm làm sao sống được với nghề cho những bạn MỚI VÀO NGHỀ. Định nghĩa Sống của em là...