Nếu như phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh

Chắc mọi người nghĩ tôi sẽ ngồi tuôn ra một rổ những biểu ngữ quen thuộc cổ động nữ quyền kiểu như: phụ nữ phải biết sống cho mình, phải biết lo...

Đừng bao giờ yêu lại người cũ lần thứ hai

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quay trở về với quá khứ, trở lại với người yêu cũ, và yêu lại một người lần hai. Tôi từng nói: “Đừng yêu...