Có những mối quan hệ, chúng ta chẳng biết gọi tên nhau là gì!

Có những mối quan hệ, chúng ta chẳng biết gọi tên nhau là gì, đơn giản vì đi hết cả những năm tháng thanh xuân, người đấy vẫn ở đấy, vẫn là...

Cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp và thương nhau trên con đường tình

Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa không có nghĩa là chúng ta quên nhau, dù đôi khi cuộc sống hiện tại có cuốn mình vào những tất bật thường nhật....