Có 1 kiểu tôn trọng tên là “nhận được tin nhắn xin hãy trả lời”

Bây giờ là thời đại của di động và đăng nhập Messenger 24 tiếng trên ngày, có thể nói, không có tin nhắn nào không nhận được, chỉ có người không muốn...

Chúng ta đã từng có một mối tình cuồng nhiệt như thế

Em đã từng ngồi đợi tin nhắn của anh rất lâu, duy nhất chỉ nhắn tin với mình anh, nên những khi đang nhắn tin với nhau anh đột nhiên im lặng,...